OPEN HOUSE

nächster OPEN HOUSE Termin findet am Donnerstag den 04. April 2019 um 20.00 Uhr statt.

dann jeweils am 

1. Donnerstag, 20.00 Uhr im Monat (Worship)

3. Donnerstag, 20.00 Uhr im Monat (Bible)